Podzim v mateřské škole

Toto mnohdy uplakané roční období jsme si zpříjemnili výrobou zvířátek a dekorací z různých dostupných přírodnin.Na vlastní oči si mohli zájemci prohlédnout naší podzimní výstavu.Většinou se o materiál ke tvoření postaraly p.učitelky, rodiče a také moc děkujeme manželům Opltovým za velké množství dýní a tykví k tvoření, p.Hřavové za obrovskou dýni,kterou máme před vchodem. Do podzimního tvoření se samozřejmě zapojili všichni-i p.školnice Z.Kážová, která vytvářela nádherné jedlé obrázky k svačinkám.Děkujeme všem.To, jak jsou děti šikovné a tvořivé si prohlédněte ve fotogalerii.

V úterý 27.10.proběhlo v podvečer v MŠ Podzimní tvořivé odpoledne s maminkami. Děti si s maminkami vyrobily lampión a nádherné podzimní věnečky na dveře. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit ve fotogalerii. Myslíme si,že tvoření se všem líbilo a už se těšíme na advent.