Informace z MŠ

    Mateřská škola Brňany byla otevřena již v roce 1950. V letech  2003 – 2006 byla součástí právního subjektu ZŠ Brňany. Po zrušení školy se dne 12.10. 2006 stala samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice - příspěvková organizace.

   Mateřská škola Brňany je jednotřídní, v budově se nachází herna, ložnice, jídelna – výdejna, umývárna, WC a šatna. Kuchyně v MŠ není, jídlo se dováží z MŠ Čtyřlístek Terezín.

   K mateřské škole patří školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami a houpačkami.

   V roce 2007 byla MŠ rekonstruována, byly barevně vymalovány všechny prostory a z bývalé tělocvičny ZŠ byla zřízena nová jídelna – výdejna, která nyní vyhovuje všem hygien.i estetickým nárokům.V MŠ provádíme logopedickou péči.

   V letošním roce 2008 je v plánu nové vybavení herny – židličky, skříně.

Také jsme oslovili sponzory a s jejich finanční pomocí, společně s dary od občanů a rodičů budeme postupně dovybavovat školní zahradu herními prvky (např.Hrad s klouzačkou)

   Kapacita MŠ je 24 dětí. Zpravidla jsou do MŠ zařazeny děti ve věku od 2,5 let do 7 let.

 

Personální zajištění : řed. Hana Lepičová

                                  uč. Jaroslava Paulová

                                  škol. Zdeňka Kážová